V Kajakowy Spływ Liswartą Radców Prawnych OIRP w Opolu „Kule 2018”

Administrator
09-05-2018

V Kajakowy Spływ Liswartą Radców Prawnych OIRP w Opolu „Kule 2018”

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu serdecznie Państwa zaprasza na V Kajakowy Spływ Liswartą Radców Prawnych OIRP w Opolu „Kule 2018”, który odbędzie się w dniach:

16.06.2018 r.- 17.06.2018 r.  

Organizator zapewnia przejazdy z Częstochowy do Kul oraz Nowej Wsi i z powrotem, zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych z węzłem sanitarnym w ośrodku Przystań Myśliwska w Kulach wraz ze śniadaniem, grill dla uczestników spływu, sprzęt wodny (kajaki wraz z kapokami), opiekę ratowników oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW i OC).

Zaleca się zabranie przez uczestników wyposażenia określonego w istotnych informacjach załączonych do ogłoszenia.

W imprezie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie.

Udział w imprezie jest odpłatny, przy czym odpłatność służy wyłącznie pokryciu faktycznych kosztów imprezy.

Koszt spływu od jednej osoby wynosi 190,00 zł (sto dziewięćdziesiąt złotych).  

Warunkiem uczestnictwa w spływie jest:

  1. przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia do OIRP w Opolu lub delegatury OIRP

     w Częstochowie w terminie do dnia 11 maja 2018 r.,

  1. dokonanie wpłaty kwoty na poczet kosztów udziału w spływie w terminie do dnia

11 maja 2018 r.

Wpłat należy dokonać wyłącznie gotówką w kasie Delegatury

w Częstochowie lub kasie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu.  

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o zakwalifikowaniu do udziału w spływie decydować będzie kolejność zgłoszeń.  

Ramowy program imprezy wraz z kartą zgłoszenia w załączeniu.

Informacji w sprawie spływu udziela radca prawny Grzegorz Biewald tel. 601888212, e-mail: biewald@kancelariabbd.pl

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy w przypadku braku wystarczającej liczby osób chętnych.

Serdecznie zapraszamy

Tomasz Głębocki  
Wicedziekan Rady OIRP w Opolu

Komisja Sportu OIRP w Opolu

 

  1. zgłoszenie.spływ -2018
  2. SPLYW KAJAKOWY RZEKĄ LISWARTĄ-istotne informacje