VIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej

Administrator
01-02-2016

VIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej

ZAWIADOMIENIE
Dot. organizacji imprezy pn.:
VIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych
w Halowej Piłce Nożnej
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach i Krajowa Rada Radców Prawnych w Warszawie organizują wspólnie w dniach 14-17 kwietnia 2016 r. w Kielcach
VIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej. Zawodnicy reprezentujący poszczególne Okręgowe Izby Radców Prawnych,
jak i osoby im towarzyszące zakwaterowani zostaną w BEST WESTERNGRAND HOTEL w Kielcach, ul. Sienkiewicza 78.

W dniu 14 kwietnia 2016 roku w BEST WESTERN GRAND HOTEL w Kielcach w trakcie kolacji przeprowadzone zostanie losowanie drużyn do poszczególnych grup
(I runda Mistrzostw). Zawody sportowe zostaną rozegrane w dniach 15-16 kwietnia 2016 roku w hali dydaktyczno-sportowej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach (Centrum Sportu Politechniki Świętokrzyskiej, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 25-314 Kielce ) Wykwaterowanie uczestników Mistrzostw nastąpi w dniu 17 kwietnia 2016 roku do godziny 12.00 (po śniadaniu).

Uczestników VIII Ogólnopolskich Mistrzostw Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej obowiązują przepisy gry w piłkę nożną (Polski Związek Piłki Nożnej), oraz z uwagi na specyfikę gry w hali postanowienia Regulaminu- (zał. WYCIĄG Z REGULAMINU VIII Ogólnopolskich Mistrzostw Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej Kielce 2016) Prosimy uczestników Mistrzostw o szczególne zwrócenie uwagi na zmianę przepisów dotyczących gry z bramkarzem.

 

Zgłoszenie drużyn reprezentujących poszczególne Izby obejmujące m.in. :
listę zawodników,
ilość osób towarzyszących,
dane osoby odpowiedzialnej za kontakt z Organizatorami Mistrzostw (imię i nazwisko + adres e-mail + nr telefonu) prosimy kierować na adres: OIRP w Kielcach ul. Przecznica 6 lok. 4, 25-513 Kielce lub za pośrednictwem Internetu na adres e-mail:oirp_kielce@radca.lex.pl, korzystając z formularza zgłoszeniowego.

 

Każdy zawodnik przystępujący do Rozgrywek zobowiązany jest przed rozpoczęciem Mistrzostw dostarczyć Organizatorom wypełnione i podpisane „oświadczenie uczestnika zawodów” Szczegółowy Regulamin i porządek rozgrywek zostanie przesłany zainteresowanym Radom Okręgowym, po przyjęciu wszystkich zgłoszeń.

UWAGA!!!
MAJĄC NA WZGLĘDZIE OGRANICZONĄ LICZBĘ ZAREZERWOWANYCH MIEJSC HOTELOWYCH O UDZIALE W W/W IMPREZIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO ODWOŁANIA W/W IMPREZY W PRZYPADKU MAŁEJ ILOŚCI DRUŻYN ZGŁOSZONYCH DO UCZESTNICTWA W ZAWODACH

Zachęcamy gorąco do wzięcia udziału w tej sportowej przygodzie będącej jednocześnie okazją do szerszej integracji całego środowiska radcowskiego.

 

Załączniki:
Zał. WYCIĄG Z REGULAMINU VIII Ogólnopolskich
Mistrzostw Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej Kielce 2016 – 1 plik
Zał. Oświadczenie uczestnika zawodów – 1 plik