VI Kajakowy Spływ Liswartą Radców Prawnych OIRP w Opolu „Kule 2019”

Administrator
23-05-2019

VI Kajakowy Spływ Liswartą Radców Prawnych OIRP w Opolu „Kule 2019”

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu serdecznie Państwa zaprasza na VI Kajakowy Spływ Liswartą Radców Prawnych OIRP w Opolu „Kule 2019”, który odbędzie się w dniach:

15.06.2019 r.- 16.06.2019 r.  

Organizator zapewnia przejazdy z Częstochowy do Kul oraz Zawad i z powrotem, zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych z węzłem sanitarnym w ośrodku Przystań Myśliwska w Kulach wraz ze śniadaniem, grill dla uczestników spływu, sprzęt wodny (kajaki wraz z kapokami), opiekę ratowników oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW i OC).

Zaleca się zabranie przez uczestników wyposażenia określonego w istotnych informacjach załączonych do ogłoszenia.

W imprezie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie.

Udział w imprezie jest odpłatny. Odpłatność dla radców prawnych i aplikantów radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu wynosi 50,00 zł. Odpłatność dla osób towarzyszących wynosi 190,00 zł. 

Warunkiem uczestnictwa w spływie jest:

  1. przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia do OIRP w Opolu lub delegatury OIRP

     w Częstochowie w terminie do dnia 31 maja 2019 r.,

  1. dokonanie wpłaty kwoty na poczet kosztów udziału w spływie w terminie do dnia

31 maja 2018 r. Wpłat należy dokonać wyłącznie gotówką w kasie Delegatury

w Częstochowie lub kasie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu.  

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o zakwalifikowaniu do udziału w spływie decydować będzie kolejność zgłoszeń.  

Ramowy program imprezy wraz z kartą zgłoszenia w załączeniu.

Informacji w sprawie spływu udziela radca prawny Grzegorz Biewald tel. 601888212, e-mail: biewald@kancelariabbd.pl

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy w przypadku braku wystarczającej liczby osób chętnych.

Serdecznie zapraszamy

Katarzyna Bisowska
Dziekan Rady OIRP w Opolu

Komisja Sportu OIRP w Opolu

 

ramowy program imprezy

zgłoszenie uczestnictwa -2019

istotne informacje o spływie -2019