SPŁYW KAJAKOWY – KULE 2016

Administrator
24-05-2016

SPŁYW KAJAKOWY – KULE 2016

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu serdecznie Państwa zaprasza na trzeci kajakowy spływ rzeką Liswartą radców prawnych OIRP w Opolu „Kule 2016”, który odbędzie się w dniach

18.06.2016 r.-19.06.2016 r.

Organizator zapewnia przejazdy z Częstochowy do Kul oraz Zawad i z powrotem do Częstochowy, zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych z węzłem sanitarnym w ośrodku Przystań Myśliwska w Kulach wraz ze śniadaniem, grill dla uczestników spływu, sprzęt wodny (kajaki wraz z kapokami), opiekę ratowników oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Zaleca się zabranie przez uczestników wyposażenia określonego w istotnych informacjach załączonych do ogłoszenia.

W imprezie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby towarzyszące.

Udział w imprezie dla radców prawnych OIRP w Opolu jest bezpłatny dla członków Izby. Osoby towarzyszące zobowiązane są do pokrycia kosztów spływu w kwocie 110,00 zł.

Warunkiem uczestnictwa w spływie jest:

  1. przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia do OIRP w Opolu lub delegatury OIRP w Częstochowie w terminie do dnia 31 maja 2016 r.,
  2. dokonanie wpłaty kwoty na poczet kosztów udziału w spływie osób towarzyszących w terminie do 31 maja 2016 r. w siedzibie Delegatury w Częstochowie przy ul. Racławickiej 2.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o zakwalifikowaniu do udziału w spływie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Ramowy program imprezy wraz z kartą zgłoszenia w załączeniu.

Informacji w sprawie spływu udziela radca prawny Grzegorz Biewald tel. 601888212, e-mail: biewald@kancelariabbd.pl

Serdecznie zapraszamy

 

 

Załączniki:

ramowy program imprezy

SPŁYW KAJAKOWY RZEKĄ LISWARTĄ-istotne informacje

zgłoszenie.spływ -2016